Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας είναι τέτοιες, που επιβάλουν τον σωστό, εργονομικό σχεδιασμό και την ποιότητα στα

έπιπλα

και στην εργασία χωρίς το κόστος να είναι απαγορευτικό.